SmodCMS
 

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

 

Numer kota Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Gminnym Przedszkolu im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie
05-080, ul. Kościuszki 17
Numer rachunku: 52 1500 2022 1220 2003 3140 0000

 

 

Protokoły z posiedzeń Rady Rodziców

Sprawozdania z działalności Rady Rodzców

Rozliczenie Rady Rodziców 01.09.2017-30.04.2018

Gminne Przedszkole w Izabelinie