SmodCMS
 

Płatności

Płatności za pobyt dziecka w przedszkolu wynoszą 1,00 zł za godzinę po godzinie 13:00 (za każdą rozpoczętą godzinę).

Dzienna Stawka żywieniowa: 8,00 zł

 

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach realizacji podstawy programowej (t.j. 7:00 - 13:00) jest bezpłatny.

 

Numer konta przedszkola:

Gminne Przedszkole im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie

PKO BP SA II/O Warszawa

Nr konta: 88 1020 1026 0000 1802 0180 4707

 

UWAGA! Wpłat na Radę Rodziców należy dokonywać na konto Rady Rodziców: [LINK]

 

Instrukcja obliczania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie

Wersja do druku
Gminne Przedszkole w Izabelinie