SmodCMS
 

Rozkład dnia

Godziny         
Czynności
07:00-8:00
- schodzenie się dzieci
- zabawy swobodne w kącikach zainteresowań
- zabawy indywidualne i grupowe
- rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci
- praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wspomagania rozwoju i z dziećmi zdolnymi
08:00-8:20
- swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
08:20-8:30
- ćwiczenia gimnastyczne (aerobowe)
- ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę i koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchowo - kinestetyczną)
- utrwalanie poznanych piosenek, wierszyków, również w języku angielskim
- rozmowy utrwalające ustalone z dziećmi normy zachowania w grupie i w przedszkolu
08:30-9:00
PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA, ŚNIADANIE
09:00-9:10
- zabawy ruchowe ze śpiewem
- ćwiczenia gimnastyczne
09:10-9:45
- zajęcia z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, plastycznej, kulturowo – estetycznej i zdrowotnej – realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju
- rozwijanie umiejętności społecznych
- kształtowanie poczucia przynależności społecznej i postawy patriotycznej
- zajęcia z języka angielskiego
09:45-10:25
- swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
- gry i zabawy ruchowe i językowe wynikające z inicjatywy dzieci lub nauczyciela
10:25-11:30
- spacery
- wycieczki
- zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
11:30-12:10
PRZYGOTOWANIE DO OBIADU, OBIAD
12:10-14:00
- odpoczynek w grupach młodszych (do godz. 14:00)
- poobiedni odpoczynek w grupach starszych (do godz. 12:30)
- słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela
- relaksacja przy muzyce (kołysanki, muzyka poważna)
12:30-13:00
- ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie, majsterkowanie
- zabawy i gry językowe
- zabawy  rozwijające sferę poznawczą dzieci (kreatywność, logiczne myślenie, wyobraźnia)
13:00-14:30
- zabawy swobodne
- zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, korektywa, logopedia, terapia pedagogiczna, zajęcia z psychologiem,
- praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wspomagania rozwoju i z dziećmi zdolnymi
- rozwijanie zdolności twórczych
- wspieranie indywidualnych zainteresowań dzieci
- organizacja gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowanie otaczającym światem i ekologią,
- zajęcia artystyczne rozwijające uzdolnienia dzieci
- zajęcia z języka angielskiego
14:30-15:00
PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU, PODWIECZOREK
15:00-17:30
- zabawy swobodne
- zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, korektywa, logopedia, terapia pedagogiczna, zajęcia z psychologiem,
- praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wspomagania rozwoju i z dziećmi zdolnymi
- rozwijanie zdolności twórczych
- wspieranie indywidualnych zainteresowań dzieci
- organizacja gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowanie otaczającym światem i ekologią,
- zajęcia artystyczne rozwijające uzdolnienia dzieci
- prace porządkowe w sali
- kontakty indywidualne z rodzicami
- zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym
07:00-13:00
Zajęcia z psychologiem, terapeutą pedagogicznym oraz logopedą
13:00-17:00
Zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej oraz  psychologiem, terapeutą pedagogicznym i logopedą
 
Wersja do druku
Gminne Przedszkole w Izabelinie